Safi hồ chí minh

Địa chỉ công ty: Số 209, Đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84.28.38238799
Fax: +84.28.38226283
Email:info.sgn@safi.com.vn

Phòng Kho bãi Vận tải
Địa chỉ: Số 28, phố Đào Trí, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: +84.28.38733060
Fax: +84.28.38733061

Phòng
Người phụ trách
Chức vụ
Điện thoại
Email
Ban điều hànhÔng Nguyễn Hoàng Anh  Tổng Giám đốc+84.28.38273327n.h.anh.hdqt@safi.com.vn
Ông Nguyễn Hoàng Dũng
Giám đốc điều hành+84.28.38237609nhdung@safi.com.vn
Kế toán Tài vụ
Bà Đặng Thị Thúy HằngKế toán trưởng
+84.28.38227159
dang.hang@safi.com.vn
Đại lý vận tải Đường biển
Ông Võ Chí Khanh
Phó phòngvckhanh@safi.com.vn
Ông Phạm Văn HiếuTrưởng phòng Sales +84.28.38237479pvhieu@safi.com.vn
Đại lý vận tải Đường khôngÔng Nguyễn Hữu TùngTrưởng phòng+84.28.38237296nhtung@safi.com.vn

LogisticsÔng Nguyễn Hoàng OánhTrưởng phòng+84.28.38238799
nhoanh@safi.com.vn
Môi giới & 
Đại lý hàng hải
Ông Bùi Xuân Bách/Ông Trần Mạnh Hà
Nhân viên +84.28.38232187
shipping.hcm@safi.com.vn