Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền20220429_20220429 - SFI - TB GD CP cua nguoi noi bo - Nguyen Thanh Tuyen.pdf4/29/2022 11:16:00 AM
2Giải trình BCTC hợp nhất quý 1/202220220429 - SFI - BCTCHNQ1_GT.pdf4/29/2022 9:39:00 AM
3Giải trình BCTC riêng công ty mẹ quý 1/202220220429 - SFI - BCTCQ1_GT.pdf4/29/2022 9:36:00 AM
4Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ20220426 - SFI - QDNS HDQT.pdf4/26/2022 1:59:00 PM
5HSX : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền20220418 - SFI - TB CDS-HSX.pdf4/19/2022 10:34:00 AM
6Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Minh Toàn - Safi20220418 - SFI - NQHDQT03.pdf4/18/2022 3:52:00 PM
7TTLKCK - CN TP.HCM : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền20220415 - SFI - TB CDS-TTLK.pdf4/18/2022 3:49:00 PM
8Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng đợt 2 cổ tức năm 202120220413 - SFI - TB CDS.pdf4/13/2022 3:33:00 PM
9Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202220220413 - SFI - NQHDQT02.pdf4/13/2022 3:32:00 PM
10Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 202220220408 - SFI - NQ BB DHDCD TN 2022.pdf4/8/2022 2:18:00 PM
Total Item603 - Pages 1/61