Services

  • Sea Freight
  • Air Freight
  • Logistics
  • Warehousing
  • Trucking
  • Shipbroking
  • Shipping Agency
  • Moving & Storage
  • Trading Intermediary

News

Doanh nghiệp “chấm điểm” hoạt động hải quan


Tổng cục Hải Quan - Với mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động hải quan, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành cuộc khảo sát ý kiến đánh giá của doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Đây là cơ hội để doanh nghiệp “chấm điểm” hoạt động các cơ quan hải quan ở địa phương.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 10/7/2013 đến 25/8/2013, đối với các doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tính từ thời điểm ngày 01/01/2012 đến 31/5/2013.

Mục tiêu của cuộc khảo sát nhằm nắm bắt cảm nhận của doanh nghiệp về hiệu suất hoạt động của Cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhiều nhất (tính theo số lượng tờ khai) cũng như quan điểm của doanh nghiệp về những tiến bộ trong các chương trình, hoạt động cải cách của đơn vị hải quan này.

Khảo sát tập trung vào 6 nội dung chính: Đánh giá mức độ cảm nhận của khách hàng về chất lượng hoạt động hải quan, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật; thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; công tác quản lý thuế; công tác kiểm tra sau thông quan; xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại; mức độ chuyên nghiệp, liêm chính của công chức hải quan trong thực thi nhiệm vụ.

Qua khảo sát, ngành Hải quan cũng mong muốn nhận được những kiến nghị của doanh nghiệp trong việc hoàn thiện pháp luật, quy định về hải quan; cải tiến quy trình thủ tục liên quan đến các nội dung khảo sát.

Tổng cục Hải quan sẽ phát và thu phiếu khảo sát thông qua bưu điện theo hình thức gửi bảo đảm. Đồng thời, doanh nghiệp có thể truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn, mục Dịch vụ Hải quan/ Khảo sát ý kiến doanh nghiệp để xem nội dung chi tiết về cuộc khảo sát.

Để đảm bảo cuộc khảo sát đạt được hiệu quả thực tiễn, ngày 10/7 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3807/TCHQ-VP gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, yêu cầu quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc khảo sát. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, tuyên truyền tới toàn thể doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, thu hút doanh nghiệp thực hiện cuộc khảo sát một cách tâm huyết, hiệu quả.

Tổng cục Hải Quan