Services

  • Sea Freight
  • Air Freight
  • Logistics
  • Warehousing
  • Trucking
  • Shipbroking
  • Shipping Agency
  • Moving & Storage
  • Trading Intermediary

News

Cấp, công nhận Giấy chứng nhận điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không


Cấp, công nhận Giấy chứng nhận điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

Số/ký hiệu:11/VBHN-BGTVT
Nội dung trích yếu:Cấp, công nhận Giấy chứng nhận điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.
Ngày ban hành:14/08/2013
Hình thức văn bản:Thông báo
Lĩnh vực:Đảm bảo an toàn giao thông
Chuyên ngành:Hàng không
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Tải tệp nội dung toàn văn:11VBHN.PDF
Bộ Giao thông Vận Tải