Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo của VSD về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền20220921 - SFI - VSD_Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de nhan tam ung co tuc dot 1 nam 2022 bang tien.pdf9/21/2022 3:05:00 PM
2Thông báo của HSX về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền20220921 - SFI - HSX_Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de nhan tam ung co tuc dot 1 nam 2022 bang tien.pdf9/21/2022 3:03:00 PM
3Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền (lần 1) năm 202220220919 - SFI - Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de nhan tam ung co tuc dot 1 nam 2022 bang tien.pdf9/19/2022 2:42:00 PM
4Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 202220220919 - SFI - NQ_HDQT vv thuc hien phuong an phat hanh CP ESOP 2022.pdf9/19/2022 2:20:00 PM
5Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT-2022 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền (lần 1) năm 202220220919 - SFI - NQ_HDQT vv chot danh sach cd nhan tam ung co tuc 2022 bang tien.pdf9/19/2022 2:19:00 PM
6Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 202220220915 - SFI - Nghi quyet va BB hop DHDCD bat thuong 2022.pdf9/15/2022 5:05:00 PM
7Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 37 ngày 09/09/202220220915 - SFI - Giay chung nhan dang ky DN thay doi lan thu 37.pdf9/15/2022 5:04:00 PM
8Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết20220909_20220909 - SFI - TB NY & GD CP phat hanh tra co tuc nam 2021.pdf9/9/2022 9:11:00 AM
9Quyết định thay đổi niêm yết của Sở GDCK TP.HCM20220907 - SFI - QD NYBS co phieu phat hanh tra co tuc nam 2021.pdf9/8/2022 10:56:00 AM
10Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty CP ĐLVT Safi20220905 -SFI - QD so 2762 xu ly vi pham hanh chinh ve thue.pdf9/5/2022 4:17:00 PM
Total Item638 - Pages 1/64