Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo Thay đổi nhân sự kế toán trưởng20230601 - SFI - Thong bao thay doi nhan su_CBTT.pdf6/1/2023 3:46:00 PM
2Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2023 về thay đổi nhân sự CTCP Đại lý Vận tải SAFI20230601 - SFI - Nghi quyet 04 Thay doi nhan su.pdf6/1/2023 3:44:00 PM
3Ngày 31/05/2023 Công ty nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Tuyền- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi20230531 - SFI - Don tu nhiem ke toan truong.pdf5/31/2023 4:52:00 PM
4Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 202322030525 - SFI - Hop dong kiem toan 2023.pdf5/25/2023 3:39:00 PM
5Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư NMVT20230509 - SFI - BC ket qua giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư NMVT.pdf5/9/2023 2:23:00 PM
6Công văn giải trình BCTC riêng công ty mẹ quý 1 năm 202320230427 SFI - CV giai trinh BCTC rieng Quy 1 nam 2023.pdf4/27/2023 10:40:00 AM
7Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý 1 năm 202320230427 - SFI - CV Giai trinh BCTC HN Quy 1 nam 2023.pdf4/27/2023 10:34:00 AM
8Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB Nguyễn Hoàng Anh20230418 - SFI - BC ket qua G...NNB Nguyen Hoang Anh_CBTT1.pdf4/18/2023 1:54:00 PM
9Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền (CV của HSX)20230418_20230417 - SFI - TB NDKCC tra co tuc dot cuoi nam 2022 bang tien (1).pdf4/18/2023 11:45:00 AM
10Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Lê Dung Nhi20230417_20230417 - SFI - Bao cao ve ngay khong con la CDL - Le Dung Nhi.pdf4/17/2023 3:36:00 PM
Total Item685 - Pages 1/69