Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo quản trị năm 20172017_BCQT_CBTT.pdf1/12/2018 10:06:00 AM
2Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 20176T_2017_BCTHQT_CBTT.pdf7/26/2017 3:28:00 PM
3Công văn & Báo cáo thường niên năm 2016 V/v Biểu mẫu Báo cáo thường niên “Bổ sung thông tin về môi trường và xã hội2016_BCTN_BS&CV.pdf6/1/2017 1:41:00 PM
4Báo cáo thường niên năm 20162016_BCTN.pdf3/24/2017 3:30:00 PM
5Báo cáo tình hình quản trị năm 20162016_BCTHQT_CBTT.pdf1/19/2017 3:15:00 PM
6Báo cáo thường niên 2015BCTN SAFI 2015.pdf4/8/2016 3:50:00 PM
7Báo cáo tình hình quản trị năm 20152015_BCTHQT_CBTT.pdf1/22/2016 4:59:00 PM
8CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2015.6T_2015_BCTHQT_CBTT.pdf7/21/2015 2:07:00 PM
9Báo cáo thường niên 20142014_BCTN.pdf3/27/2015 10:57:00 AM
10Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 20142014_BCTHQT_CBTT.pdf1/29/2015 8:43:00 AM
Total Item31 - Pages 1/4