Dịch vụ

  • Vận chuyển đường biển
  • Vận chuyển đường không
  • Logistics
  • Kho bãi
  • Vận tải
  • Môi giới hàng hải
  • Đại lý tàu biển
  • Di chuyển
  • Trung gian thương mại

Tin tức

Thông tư 107/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


Thông tư 107/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Số hiệu: 107/2013/TT-BTC
 Trích yếu nội dung: Thông tư 107/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 Loại văn bản: Thông tư
 Lĩnh vực: Thuế XNK
 Cơ quan ban hành:
 Bộ Tài chính
 Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:12/08/2013
Ngày hiệu lực:26/09/2013
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT10713BTC.doc
 Bộ Tài Chính