SAFI Quảng Ninh

Địa chỉ văn phòng: Số 10, phố Lê Thánh Tôn, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: +84.203.3658095
Fax: +84.203.3658095
Email: info.qnh@safi.com.vn

Phòng
Người phụ trách
Chức vụ
Điện thoại
Email
Ban giám đốc
Ông Đặng Trần PhúcGiám đốc
+84.24.39745565dtphuc@safi.com.vn