Môi giới hàng hải

Nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với tập đoàn COSCO và các công ty con, chúng tôi có thể cung cấp đội ngũ tàu biển hùng hậu của COSCO tới những người thuê tàu trên toàn thế giới. Với đội tàu hiện đại đa dạng hóa gồm hơn 550 con tàu từ loại 5,000 dwt tới những loại tàu chở hàng rời loại rất lớn, chúng tôi có thể cung cấp tàu với trọng tải phù hợp với bất cứ lô hàng nào của bạn.

Bên cạnh COSCO, chúng tôi cũng hợp tác với những chủ tàu Châu Á khác trong việc thực hiện những lộ trình đường biển, ví dụ như từ Việt Nam tới Phillipines, Malaysia, Nam Triều Tiên và ngược lại.