Báo cáo thường niên

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tài thường niên năm 20172017_BCTN_Signed.pdf06/04/2018
2Báo cáo quản trị năm 20172017_BCQT_CBTT.pdf12/01/2018
3Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 20176T_2017_BCTHQT_CBTT.pdf26/07/2017
4Công văn & Báo cáo thường niên năm 2016 V/v Biểu mẫu Báo cáo thường niên “Bổ sung thông tin về môi trường và xã hội2016_BCTN_BS&CV.pdf01/06/2017
5Báo cáo thường niên năm 20162016_BCTN.pdf24/03/2017
6Báo cáo tình hình quản trị năm 20162016_BCTHQT_CBTT.pdf19/01/2017
7Báo cáo thường niên 2015BCTN SAFI 2015.pdf08/04/2016
8Báo cáo tình hình quản trị năm 20152015_BCTHQT_CBTT.pdf22/01/2016
9CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2015.6T_2015_BCTHQT_CBTT.pdf21/07/2015
10Báo cáo thường niên lên 20142014_BCTN.pdf27/03/2015
Total Item32 - Pages 1/4