báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2015.2015_Q1_BCTCHN_GT.pdf14/05/2015
2Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2015.2015_Q1_BCTCHN.pdf14/05/2015
3Công văn giải trình Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1-2015.2015_Q1_BCTC_GT.pdf14/05/2015
4Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1-2015.2015_Q1_BCTC.pdf14/05/2015
5Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 bằng tiếng anh2014_BCTCHN_SKT_EN.pdf04/05/2015
6Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ 2014 bằng tiếng Anh2014_BCTC_KT_EN.pdf23/04/2015
7Báo cáo tài chính hợp nhất 20142014_BCTCHN_SKT.pdf19/03/2015
8Báo cáo tài chính công ty mẹ 2014 đã kiểm toán2014_BCTC_KT.pdf17/03/2015
9Báo cáo tài chính hợp nhất 2013 ( bằng tiếng anh)2013_CFS.pdf11/03/2015
10Báo cáo tài chính công ty mẹ 2013 (bằng tiếng anh)2013_FS.pdf11/03/2015
Total Item202 - Pages 11/21