báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2019 (Audited)2019_BCTCHN_SKT_EN.pdf24/04/2020
2Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2019 (Audited)2019_BCTC_SKT_EN.pdf24/04/2020
3BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTC_SKT.pdf31/03/2020
4BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTCHN_SKT.pdf31/03/2020
5Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20192019_Q4_BCTCHN.pdf22/01/2020
6Báo cáo tài chính riêng quý 4/20192019_Q4_BCTC.pdf22/01/2020
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 20192019_Q3_BCTCHN.pdf29/10/2019
8Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 20192019_Q3_BCTC.pdf29/10/2019
9Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTC.pdf27/08/2019
10Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTCHN.pdf27/08/2019
Total Item202 - Pages 4/21